Bli fast gjevar

 

fastgiver-annonseAksjon nye faste gjevarar

I Nordhordland Indremisjon er me optimistar og gler oss over å få stå i den tenesta Gud har kalla oss inn i.

 

     

Samarbeid

Me ynskjer gjennom eit nært og godt samarbeid med foreiningane å vera med å løfta misjonsarbeidet i heile området vårt. Det som er spanande å sjå er om me saman kan løfta økonomien!  Målet vårt er at me kan utvida arbeidet me står i.

 

Skal me nå dette målet er me avhengig av at mange vil vera med å støtta oss som fast gjevar.

 

Bli med du også  
Dersom du vil bli fast gjevar til Nordhordland Indremisjon fyller du ut skjemaet du finner her

Skjema i Word-format                                   Skjema i pdf-format

 

Send til
ImF
Søre Bildøy
5353 Straume

 

Har du spørsmål om det å bli fast gjevar? 

Ta kontakt med kontoret:

Tlf: 56 17 70 25
E-post: nordhordland@imf.no