Kort om arbeidet

Nordhordland Indremisjon driver i dag arbeid i kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Øygarden i tillegg til bydelene Arna og Åsane. Ca. 160 foreninger er innmeldte i kretsen, fordelt på lag for barn, ungdom og voksne. Arbeidet blir drevet i ca 70 bedehus, og mange lokalforeninger har et godt samarbeid med menighetsrådene i sitt område. Vi er 14 ansatte, noe som tilsvarer ca. 10 årsverk.
Nordhordland Indremisjon eier og driver leirstedet Raknestunet på Osterøy og Nordhordland Folkehøgskule på Frekhaug. I tillegg er vi medeiere i Ulset og Knarvik Barnehage.