Nyårsmøte 6.-8. januar på Nordhordland Folkehøgskule

Plakat nyaarsmøte 2017Klikk på plakaten for å sjå den i større versjon!

Medalje til Hjellvik

audun Hjellvik, leiar side 2På årsmøtet i Nordhordland Indremisjon vart Audun Hjellvik tildelt Norges Vels medalje for lang og tru teneste. Nokre av kriteria er at ein må ha vore tilsett hjå same arbeidsgjevar i minst 50 % stilling i 30 år samanhengande. Hjellvik starta i Nordhordland Indremisjon i 1971, og har i løpet av desse 45 åra hatt ulike stillingar i krinsen, men heile tida har forkynninga av Guds ord vore i sentrum. No har han nådd pensjonsalder, men vil likevel halda fram i 50% stilling som forkynnar.

Hjarteleg til lukke med medaljen, og takk for trufast innsats i alle desse åra.

T2-elevar klare til hausten

Cecilie og Sigrid

Cecilie Skår frå Romarheim (t.h)  og Sigrid Romarheim Eide frå Ågotnes skal neste skuleår gå på T2-linja på Bildøy Bibelskole, og ha praksisplass i Nordhordland. I løpet av året vil dei  vera med på leirar, møte, lagsbesøk og andre samlingar i distriktet vårt, i starten mykje saman med andre tilsette.

 

Inri-fellesskapet inn i kjøpesenter

a-sak side 3Flyttar bedehuset til kjøpesenteret

Snart er Inri-fellesskapet på plass i Rong senter med møtesal, gjenbruksbutikk og kafe.

I desse dagar er det ti år sidan Inri-fellesskapet i Øygarden vart stifta. Sidan starten har forsamlinga hatt Rong bedehus som sin base. Dei eig bedehuset, og vil framleis gjera det, men det aller meste av verksemda vert no flytta, sannsynlegvis i løpet av mai.

Bildet: Linda og Martin Blom på den halvferdige scena i den nye møtesalen i Rong senter.

Bibelhelga på Raknestunet

a-sak side 1Fleire generasjonar på bibelhelg

19.-21. februar var om lag 40 personar på bibelhelg på Raknestunet. I løpet av desse dagane stod sju bibeltimar på programmet, i tillegg til eitt kveldsmøte, bibelquiz og ulike måltid. Ikkje akkurat ei feriehelg, men dei som kom var innstilte på å sitja og ta imot, og var takksame for solid og god bibelundervisning. Det viste også delekvelden lørdag, der mange tok ordet, takka for at ein no arrangerer slike helger, og delte frå sine erfaringar frå livet med Jesus.

Bilde: Delegasjonen frå Romarheim. Bak f.v: Inger Skår, Magnhild Natås, Signe Romarheim, Brit Romarheim og Randi Romarheim. Framme f.v: Heidi Romarheim og Cecilie Skår. Sigrid Romarheim Eide var ikkje til stades då bildet vart tatt.

Vil gi noe tilbake

A-sak side 1Henriette og Amund tok begge imot Jesus på nyttårsleir på Raknestunet. I år var begge tilbake på nyttårsleir, som ledere.

 

Ti ledere var med på årets nyttårsleir på Raknestunet. Mange oppgaver skal utføres, og da er det viktig at noen er villige til å ofre noen dager for at ungdommer skal kunne feire nyttår på en trygg og god måte.

Som 10-klassing kom Amund Nyhammer Hosøy på nyttårsleir for første gang. –Jeg var veldig bevisst på at jeg ikke var en kristen. Jeg hadde tidlig tatt tydelig avstand fra kristendommen, men hadde likevel en del kristne venner. De inviterte meg med på nyttårsleir, og jeg reiste, helt klar på at jeg ikke skulle la meg påvirke av noe av det som ble forkynt, forteller han.

Nyttårsmøte med solid forkynnelse

enqueteplassen side 3

-Dette har vært et godt nyttårsmøte, var det mange som sa i løpet av helgen 8.-10. januar. Det årlige møtet var denne gangen på Nordhordland Folkehøgskole. Gunnar Ferstad og Harry Wiig Andersen var talere, og det var sang av Enjoy, TeDeum og Indremisjonsmusikklaget i Meland. Mange gjorde også en innsats på ulike måter for at møtet skulle kunne gjennomføres.

Kulturprisen i Øygarden

a-sak side 3

Kulturprisen frå Øygarden kommune for 2015 vart tildelt Thorleif Hellesøy forinnsatsen hans for barn og unge og for leiaroppgåva i Hellesøy Musikklag gjennom mange år.

Thorleif Hellesøy har vore  ein svært aktiv person innan kulturlivet både på Hellesøy og vidare utover i Øygarden. I yrkessamanheng har han drive butikk, og har no trappa ned og vorte pensjonist. I grunngjevinga knytt til kulturprisen er nemnt arbeid både for barn, unge og vaksne. Frå 1975 var Hellesøy leiar i Øygarden ungdomskor. Dette arbeidet dreiv han saman med andre i mange år, og bidrog til å skapa eit songmiljø med stor oppslutning blant ungdomane i Øygarden. Thorleif var og søndagsskulelærar på Hellesøy i 20 år.

Her er vinnaren!

a-sak side 1

Då er jubileumslotteriet til inntekt for barne- og ungdomsarbeidet som vert drive på Raknestunet trekt. Det vart selt 31.058 lodd, og det er Lotteritilsynet som har trekt ut vinnarloddet og sjekka at alt stemmer.
Vinnarloddet, som altså gjev både båt og tilhengar, har nr. 25053. Loddet vart selt i Manger Senter i august, og vinnaren heiter Marius Tenden. Han har no fått overlevert både båt og tilhengar, og var svært glad for gevinsten. Vi gratulerer, og takkar samtidig alle som på ein eller annan måte har delteke i jubileumslotteriet.

 

 

 

 

Flott jubileumshelg på Raknestunet

a-sak side 1

Raknestunet har lagt bak seg sine 50 første år, og svært mange var med og markerte jubileet 22.-23. august.

 

22. august 1965 ble Raknestunet vigslet, og på dagen 50 år senere var det klart for stor jubileumsfest. Nærmere 150 hadde meldt seg på, og fikk være med på en fest som varte i nesten seks timer. Da var det servert middag med tre retter i tillegg til kaffi og kaker. Sustain var med og sang, det var ulike underholdningsinnslag, og hilsener fra Osterøy kommune og Nordhordland Indremisjon. Allsangene var hentet fra hele perioden, og de fleste i forsamlingen hadde nok år bak seg til også å kunne de eldste sangene godt. Rundt bordene ble det mimret mye, og Raknestunet sin historie ble også presentert i tekst og bilder.