Støtt NhI økonomisk

Nordhordland Indremisjon sin drift er basert på frivillege gåver. Det betyr at vi er avhengig av enkeltmenneske som ser at arbeidet vårt er viktig, og vel å støtte oss økonomisk ut frå det.

For tida har vi 15 ansatte som tilsaman arbeider 12 årsverk. Stillingane vi har er forkynnarar, barne- og ungdomskonsulentar, kretsledar, kontormedarbeidarar osv.

Vi satsar på å ha flest mulig ansatt, slik at vi på best mulig måte kan være ei støtte for dei ulike bedehusa og tilknytta lag.

Difor har vi eit budsjett på 5,7 millionar i året.

Håpar du ser dette arbeidet som viktig, og vil vere med å støtte!

 

Ynskjer du å gje eit enkeltbeløp, sjå HER

Ynskjer du å bli fast gjevar, sjå HER