Vi søker fremtidsrettet leder!

Norhordland Indremisjon har som mål å styrke, inspirere og hjelpe de lokale fellesskapene og lagene på bedehusene i kretsen vår. Dette gjør vi ved å arrangere leirer, og å sende forkynnere ut på møter og lagsbesøk. Vi ønsker også å utruste ledere i det arbeidet de står, til å bygge sunne og levende fellesskap!

Vil du være med og utvikle dette arbeidet?

Nordhordland indremisjon har sin administrasjon på Frekhaug, og er en krets i Indremisjonsforbundet.  Vi er tilknyttet 160 selvstendige lag og forsamlinger/foreninger.

Kretslederen har det øverste formelle personal- og økonomiansvaret, samt ansvar for at kretsens daglige arbeid. Vi ønsker en kretsleder som selv utformer sin ledertjeneste, etter nådegaver og utrustning.  Den konkrete oppgavefordelingen fordeles i samarbeid med de øvrige ansatte. Tradisjonelt har kretslederen deltatt i den omreisende forkynnervirksomheten.

Kretslederen samarbeider med styret, og utøver det daglige hyrdeansvaret for kretsens omreisende forkynnere og øvrige ansatte og frivillige medarbeidere. Den som kalles til denne tjenesten må bekjenne Jesus Kristus som Herre, være rotfestet i den evangelisk-lutherske bekjennelsen og forplikte seg på verdidokumentet vårt. Åndelig modenhet er avgjørende for ansettelsen.

Søknad med CV sendes elektronisk til os.hove@imf.no innen 15.desember. Nærmere opplysninger om stillingen og arbeidet fås ved å kontakte vikarierende kretsleder Odd Sverre Hove, tidligere kretsleder Asle Hetlebakke eller styreformann Jostein Dale (jostdale@online.no).

Vi tilbyr:

Spennende lederoppgaver i en sammenheng med dype røtter og uforløst potensiale. Kompetanseheving om nødvendig.

Lønn etter ImFs regulativ. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>