56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Kvinnefest

Frekhaug Holtermandsvegen 3, Frekhaug

Haldis Pollen talar. Tema: "Utan skam" Sang og musikk. Anita Solbakk, Janne Merete Frøystad, Karina Andersen, Helen Vågenes  m.fl. deltek. Bevertning. Misjonsoffer. Hjarteleg velkommen!