56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Det begynner å fylle seg opp på ein del av leirane i sommar, men det er framleis ledige plassar på fleire.

Ikkje gå glipp av sommarens høgdepunkt – meld deg på i dag!

Oversikt over leirane og lenke til påmelding her: https://nhindremisjon.no/leir/