56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Kontoret til Nordhordland Indremisjon vert feriestengt frå og med 5.juli til og med 1.august.

I denne perioden er kontoret stengt, og hovudnummeret 56 17 70 25 vert ikkje besvart.

Men e-postadressa nordhordland@imf.no vert sjekka regelmessig, så bruk gjerne denne viss du treng å kome i kontakt med oss, òg når det gjeld leir.

Er det prekært, kan du ringe kontorleiar Bjarte Vesetvik på telefon 996 42 469.

Gjeld det pensjonistleiren, kan du ringe Leiv Nesheim på telefon 992 66 317.