Raknestundagen 20. august!

Mange leirar er allereie unnagjort, og nokre gjenstår. Vi gler oss allereie til Raknestundagen, som alltid er ein fin avslutning på leirsommaren! Sett av søndag 20. august og bli med! 

Formiddagsmøte med tale av Glenn Nord-Varhaug og barneopplegg kl 11.

Matpause med sal av mat

Familiemøte kl 14.30. Andakt ved Anita Solbakk!

VELKOMMEN!

Du kan nå gi til Nordhordland Indremisjon med VIPPS!

Endelig har Nordhordland Indremisjon fått seg VIPPS!

Det betyr at du kan gi penger til en god og viktig sak SÅ OFTE DU VIL! :)

Vippsnummer: 99573

Vipps_App_ikon_RGB

Takk for gavene!

Årsmøtet 10.-11. juni!

Velkommen til årsmøte for Nordhordland Indremisjon 10. -11. juni! Klikk på bildet for større format!

PLAKAT Årsmøte 2017

Oversikt over leirane på Raknestunet sommeren 2017

Her er ein plakat med oversikt over leirane på Raknestunet denne sommaren.

 Sommar 2017 plakat-page-001

 

Nordhordland Indremisjon har modernisert påmeldingssystemet til barne-, ten- ungdoms- og familieleirane på Raknestunet. Frå og med sommarleirane 2017 kan ein ikkje lenger ringa eller senda epost når ein skal melda på delakarar til leir. Det må du gjera via det nettbaserte påmeldinssystemet: www.checkin.no.

Sjekk ut informasjon og oppskrift om korleis ein kan gjere dette, her: http://nordhordlandsbua.no/nettbasert-pameldingssystem-til-leirane/

Eit felles kvinnetreff på Nordhordland Folkehøgskule!

kvinnetreff

Nyårsmøte 6.-8. januar på Nordhordland Folkehøgskule

Plakat nyaarsmøte 2017Klikk på plakaten for å sjå den i større versjon!

Medalje til Hjellvik

audun Hjellvik, leiar side 2På årsmøtet i Nordhordland Indremisjon vart Audun Hjellvik tildelt Norges Vels medalje for lang og tru teneste. Nokre av kriteria er at ein må ha vore tilsett hjå same arbeidsgjevar i minst 50 % stilling i 30 år samanhengande. Hjellvik starta i Nordhordland Indremisjon i 1971, og har i løpet av desse 45 åra hatt ulike stillingar i krinsen, men heile tida har forkynninga av Guds ord vore i sentrum. No har han nådd pensjonsalder, men vil likevel halda fram i 50% stilling som forkynnar.

Hjarteleg til lukke med medaljen, og takk for trufast innsats i alle desse åra.

T2-elevar klare til hausten

Cecilie og Sigrid

Cecilie Skår frå Romarheim (t.h)  og Sigrid Romarheim Eide frå Ågotnes skal neste skuleår gå på T2-linja på Bildøy Bibelskole, og ha praksisplass i Nordhordland. I løpet av året vil dei  vera med på leirar, møte, lagsbesøk og andre samlingar i distriktet vårt, i starten mykje saman med andre tilsette.

 

Inri-fellesskapet inn i kjøpesenter

a-sak side 3Flyttar bedehuset til kjøpesenteret

Snart er Inri-fellesskapet på plass i Rong senter med møtesal, gjenbruksbutikk og kafe.

I desse dagar er det ti år sidan Inri-fellesskapet i Øygarden vart stifta. Sidan starten har forsamlinga hatt Rong bedehus som sin base. Dei eig bedehuset, og vil framleis gjera det, men det aller meste av verksemda vert no flytta, sannsynlegvis i løpet av mai.

Bildet: Linda og Martin Blom på den halvferdige scena i den nye møtesalen i Rong senter.

Bibelhelga på Raknestunet

a-sak side 1Fleire generasjonar på bibelhelg

19.-21. februar var om lag 40 personar på bibelhelg på Raknestunet. I løpet av desse dagane stod sju bibeltimar på programmet, i tillegg til eitt kveldsmøte, bibelquiz og ulike måltid. Ikkje akkurat ei feriehelg, men dei som kom var innstilte på å sitja og ta imot, og var takksame for solid og god bibelundervisning. Det viste også delekvelden lørdag, der mange tok ordet, takka for at ein no arrangerer slike helger, og delte frå sine erfaringar frå livet med Jesus.

Bilde: Delegasjonen frå Romarheim. Bak f.v: Inger Skår, Magnhild Natås, Signe Romarheim, Brit Romarheim og Randi Romarheim. Framme f.v: Heidi Romarheim og Cecilie Skår. Sigrid Romarheim Eide var ikkje til stades då bildet vart tatt.