56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Leir

Påmelding til leir

Vi brukar Checkin for leirpåmelding. Her kan du melde deg på og betale for leiren samtidig, eller velge å motta faktura. Ta kontakt med krinskontoret viss du ikkje greier å melde deg på i Checkin, så hjelper vi deg.

Kva skjer på leir, og kva type leirar har vi?

Det kan du lese meir om her

Her er dei leirane du kan melde deg på akkurat no:

Raknestunet er under ombygging fram til sommaren 2022, men viss bygginga går som planlagt, er Raknestunet klar til den første leiren 17.-19.juni.

Påmelding (trykk på datoen for å komme til Checkin):

4.-5.juni – Mini-leir (Bu-heime-leir, 1.-2.kl.)

17.-19.juni – 3.-4.kl.-leir

22.-25.juni – Sommarferieleir (4.-6.kl.)

26.-29.juni – Ball- og aktivitetsleir (5.-7.kl.)

30.juni – 3.juli – Between-leir (6.-8.kl.)

29.-31.juli – Dyreleir 1 (3.-4.kl.)

1.-4.august – Dyreleir 2 (5.-7.kl.)

7.-10.august – Ungdomsleir (9.kl. og opp)

12.-15.august – Eldreleir (påmelding på e-post eller telefon)

 

(For oversikt over leirane til hausten, sjå under «Arrangement» oppe i menyen.)

 

 

Bli ein fast givar til Nordhordland Indremisjon

Les meirGi ei gåve