56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Om oss

Kva er Nordhordland Indremisjon

Nordhordland Indremisjon er ein krins som er tilslutta Indremisjonsforbundet (ImF). Krinsen består av lokale foreiningar og bedehus, barnelag og ungdomslag. Nordhordland Indremisjon har kontor på Nordhordland folkehøgskule på Frekhaug. På leirstaden vår, Raknestunet ungdomssenter på Osterøy, arrangerer vi mange leirar gjennom stort sett heile året.

Vårt område

Nordhordland Indremisjon dekkar eit område beståande av kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Vaksdal og deler av Bergen og Øygarden.

Nordhordland Indremisjon si oppgåve er å vere ei støtte for dei som ynskjer å drive kristent arbeid i området vårt. Vi sender ut forkynnarar til møter og storsamlingar, vi sender ut barne- og ungdomsarbeidarar til barne- og ungdomslag, vi arrangerer årsmøte, nyårsmøte og andre ting som kan vere til nytte og inspirasjon. Ta kontakt med oss viss du vil vite meir om korleis vi kan hjelpe deg med det lokale arbeidet på din heimstad.

Ansatte i Nordhordland Indremisjon

Vegard Hetlebakke

Vegard Hetlebakke

Krinsleiar

E-post: v.hetlebakke@imf.no

Telefon: 976 82 813

Bjarte Vesetvik

Bjarte Vesetvik

Kontorleiar

E-post: b.vesetvik@imf.no

Telefon: 996 42 469

Silje Elin Minde Sande

Silje Elin Minde Sande

Ung-leiar

E-post: se.minde@imf.no

Telefon: 452 65 108

Karina Andersen

Karina Andersen

Barne- og ungdomsarbeidar

E-post: karina.andersen@imf.no

Telefon: 994 29 940

Janne Merete Frøystad

Janne Merete Frøystad

Barne- og familiearbeidar

E-post: jm.froystad@imf.no

Telefon: 980 62 801

Anita Solbakk

Anita Solbakk

Barne- og familiearbeidar

E-post: as.solbakk@imf.no

Telefon: 975 70 155

Solveig Hosøy

Solveig Hosøy

Arrangementsansvarlig

E-post: Solvhoso@danielsen-skoler.no

Telefon: 980 76 857

Reidun Skurtveit

Reidun Skurtveit

Forkynnar og foreiningsarbeidar

E-post: reiskur@hotmail.com

Telefon: 936 04 610

Asle Hetlebakke

Asle Hetlebakke

Forkynnar

E-post: a.hetlebakke@imf.no 

Telefon: 928 48 458

Ole Corneliussen

Ole Corneliussen

Forkynnar

E-post: ole_corneliussen@hotmail.com

Telefon: 486 02 200

Olav Vindenes

Olav Vindenes

Bymisjonær Åsane og pastor INRI-fellesskapet

E-post: ovinden@gmail.com

Telefon: 488 90 070

Christian Skoge

Christian Skoge

Forkynnar og miljøarbeidar på Nordhordland fhs.

E-post: christianhsk@hotmail.com

Telefon: 918 56 585

Odd Sverre Hove

Odd Sverre Hove

Forkynnar

E-post: os.hove@imf.no

Telefon: 977 65 024

Karen Sofie Aasmyr

Karen Sofie Aasmyr

Forkynnar/forsamlingskonsulent (permisjon)

E-post: ks.aasmyr@imf.no

Telefon: 480 56 038

Ingrid Mjeldstad

Ingrid Mjeldstad

Kjøkkenleiar Raknestunet

E-post: i.mjelstad@imf.no

Telefon: 99437222

Gunnlaug Melhus

Gunnlaug Melhus

Kjøkkenmedarbeidar Raknestunet

Rune Melhus

Rune Melhus

Vaktmester Raknestunet

E-post: melhus15@gmail.com 

Telefon: 94812687

Bli ein fast givar til Nordhordland Indremisjon

Les meirGi ei gåve