56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Arrangementer i Nordhordland Indremisjon

Her finn du oversikt over arrangement i regi av Nordhordland Indremisjon.
Velg «Uke», «Måned» eller «Agenda» til høgre over kalendaren, alt etter kva visning av kalendaren du ynskjer.
Bruk dei blå pilane til venstre over kalendaren til å bytte månad eller dag fram eller tilbake.
Trykk på dei ulike arrangementa for å få opp meir informasjon om dei.