56 17 70 25 nordhordland@imf.no
Fortsatt plass på leir

Fortsatt plass på leir

Det begynner å fylle seg opp på ein del av leirane i sommar, men det er framleis ledige plassar på fleire. Ikkje gå glipp av sommarens høgdepunkt – meld deg på i dag! Oversikt over leirane og lenke til påmelding her:...
Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Velkomen til årsmøtet til Nordhordland Indremisjon, som i år vert 3.-4.juni på Nordhordland folkehøgskule. Personar som skal vere utsendingar, må melde dette inn til krinskontoret innan 1.juni. Dette kan gjerast i Checkin, ved å bruke linken under her, eller ved...
Kontoret stengt til 30.mai

Kontoret stengt til 30.mai

Grunna bytte av sikringsskap på folkehøgskulen vert bygget utan straum frå 22.-25.mai, og kontoret vert difor stengt i denne perioden. Men vi betjener telefonen heimifrå, og vi svarar på e-post som vanleg, så det vil også i denne perioden vere mulig å kome i kontakt...
Utlysing av stilling

Utlysing av stilling

Kunne du tenkt deg å jobbe på kanskje verdas flottaste leirplass? Nordhordland Indremisjon søkjer no etter dagleg leiar på leirstaden vår, Raknestunet Ungdomssenter. Stillinga kan tilpassast etter kva styrker og interesser ein søkjar har, og stillingsprosenten er òg...