56 17 70 25 nordhordland@imf.no

No nærmar det seg bibelhelga på Raknestunet, som er helga 28.-30.oktober.

Det er i utgangspunktet ikkje ledige rom att for overnatting, men vi ynskjer alle hjarteleg velkomen til å delta på enkeltbibeltimar og kveldsmøter.

I samband med dette er det og høve til å bestille måltid, enten middag eller kvelds. Dette må me ha påmelding til på førehand, så viss du ynskjer enkeltmåltider må du melde dette inn til krinskontoret seinast søndag 23.oktober, helst på e-post: nordhordland@imf.no.

Pris:

Middag 150,-

Kvelds: 90,-

Ynskjer du å delta på enkeltsamlingar utan å bestille måltider, treng du ikkje melde deg på, då er det berre å møte opp.