56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Fredag 16.februar kl. 19.00 er du velkomen på konsert med Emilia Lindberg på Raknestunet.

Det vert sal av mat i pausen.

Gratis entrè (kollekt).