56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Kontoret vårt er stengt frå 20.desember til 3.januar.

Treng du å kome i kontakt med oss i denne perioden, så kan du sende oss e-post på nordhordland@imf.no, så svarar vi deg så snart vi kan.

Viss det hastar veldig, eller du av ulike grunnar ikkje kan nytta e-post, kan du ringe kontorleiar Bjarte Vesetvik på telefon 996 424 69.

Gjeld det nyttårsleiren, kan du kontakte Karina Andersen på telefon 994 29 940.

Ynskjer dykk alle ei god og velsigna jul!