56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Kontoret på Frekhaug vert stengt til over påske.

Grunna ombygging av varmesystemet på skulen, så har det etter kvart vorte litt for kaldt å sitte på kontoret. Difor har vi valgt å stenge kontoret til over påske, då det ikkje er noko kjekt å sitte på kontoret med jakke, og fryse.

Skal de levere inn loddbøker til Raknestunbasaren, kan desse leggast i postkassen vår rett innanfor inngangsdøra til skulen.

Telefonen vert open til vanlige opningstider, sjølv om det ikkje er folk på kontoret, så viss du treng kome i kontakt med oss, kan du ringe kontoret på 56 17 70 25, eller kontorleiar Bjarte Vesetvik på 99 64 24 69.