56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Torsdag 21.mars er du igjen velkomen til raspemiddag på Raknestunet.

Då inviterer vi til raspemiddag-buffet frå kl. 15.30 – 17.30, og så vert det høve til å kjøpe seg kaffi og kaker i etterkant.

Det vert ikkje cafe i peisestova slik som sist, kaffi og kaker vert servert i matsalen saman med middagen.

Sjå prisar og annan informasjon på plakaten under her.