56 17 70 25 nordhordland@imf.no

Helga 24.-26.mars inviterer vi til sang- og musikkhelg på Raknestunet.

Er du glad i kristen song og musikk? Då er Raknestunet staden for deg denne helga i mars.

Ynskjer du å bu på Raknestunet gjennom heile helga, kan du kjøpe overnatting inkl. alle måltider i Checkin HER, eller kontakte krinskontoret.

Det er òg mogleg å kjøpe enkeltmåltider, bruk i så fall linken HER.

Pris:

2000,- kr. for overnatting og alle måltider.

250,- kr. for enkeltmåltider.

Det vert òg sal av mat etter konsertane fredag og laurdag kveld (treng ikkje bestillast på førehand).

Det vert ikkje inngangspengar for konsertane, verken for dei som bur på Raknestunet eller for dei som deltek på enkeltkonsertar, men det vert tatt opp kollekt på kvar konsert.

Velkomen på konserthelg på Raknestunet!