56 17 70 25 nordhordland@imf.no

No nærmar det seg nyårsmøtet til Nordhordland Indremisjon, og vi minner om påmelding til måltider, som kan gjerast ved å bruke Checkin: https://app.checkin.no/event/51219/matbestilling-til-nyarsmotet-2023, eller ved å kontakte krinskontoret på e-post nordhordland@imf.no eller telefon 56 17 70 25. Det er kun eit begrensa antal matbillettar tilgjengelig for dei som ikkje forhåndspåmelder seg, så det er viktig å gjere dette viss du veit at du skal ha mat. Frist: Torsdag 5.januar k. 14.00.

Minner om at det òg er mogleg å kjøpe billettar til konserten fredag i Checkin: https://app.checkin.no/event/50943/konsert-med-morten-samuelsen

Det vert og høve til å kjøpe billettar i døra, og betale kontant eller med Vipps eller bankkort.

Minner om nytt starttidspunkt for konserten: kl. 20.00

BASAREN: Vi er framleis veldig interessert i gevinstar til familiebasaren på laurdag kl. 16.00, så har du noko du vil gje til gevinst, så kontakt krinskontoret.

Velkomen på nyårsmøte!